Let's Adventures


ספארי לילה

עם רדת החשיכה נצא לגלות את חיי הלילה של העמק.. עם זרקור ביד (פרוז'קטור) נגלה שבעמק הלילה לא שקט... והטבע פראי. רכבי השטח ייקחו אותנו בדרכים לא דרכים, ובדרך נצפה בבעלי החיים שהעמק יזמן לנו: חזירי בר, דורסי לילה, חתולי ביצה,תנים דורבנים ועוד... לטיולי הלילה אווירה שונה ומיוחדת, נסיעה בטבע, בחושך, בדרכים נסתרות, כאשר חיות הבר סביבנו מרתקות והופכות את הטיול לחוויה בלתי נשכחת


Copyright © 2011 GiladWolfin All rights reserved