Let's Adventures


הר גלבוע

הגלבוע הוא רכס הרים, שלוחה של הרי השומרון. שיא גובהו בפיסגת מלכישוע (536) מעל לפני הים וכ-700 מטר מעל לפני השטח.הרכס נמצא בנקודת החיבור של עמק הירדן ועמק יזרעאל. רכס הגלבוע מורכב מ-11 פסגות ביניהם: מלכישוע, ברקן, יצפור, לפידים, אחינועם, אבינדב ושאול

הגלבוע מוזכר בתנ"ך בספר שמואל, במקום שבו נפלו בניו של שאול והוא התאבד, ובקינת דוד על יהונתן "הרי בגלבוע, אל-טל ואל-מטר עליכם"

מהרכס שבמזרחו עוברת פרשת המים נובעים יותר מעשרה מעיינות שהשופעים שבהם נמצאים ברובם למרגלות ההר ומקבלים את מימיהם מאגן ההיקוות של צפון השומרון: עין יזרעאל, מעיין חרוד, עין מודע, עין שוקק ועין עמל.

טיולי ג'יפ הבר בגלבוע מאופיינים באופן טיבעי על ידי הנופים הנרחבים הנשקפים אלייכם במשך הטיול כולו. הטיולים לוקחים אותנו במדרונותיו התלולים של הגלבוע ויערותיו ומלווים בנקודות תצפית רבות והסברים נרחבים על האיזור היום וההיסטוריה העשירה שלו

-


Copyright © 2011 GiladWolfin All rights reserved